izvor podataka: poirot

Naziv

Novi amorfni i nanostrukturirani tankoslojni materijali

Thin Films of Novel Amorphous or Nanostructured Materials

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

098-0982886-2895

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama