izvor podataka: poirot

Naziv

Poluvodički materijali za optoelektroniku i nanotehnologiju

Semiconductor materials for optoelectronics and nonotechnology

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

098-0982886-2897

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama