izvor podataka: poirot

Naziv

Eksperimentalna fizika na LHC energijama

Experimental physics at LHC energies

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

098-0982887-2878

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama