izvor podataka: poirot

Naziv

Elektroaktivni filmovi za ekološki prihvatljivu konverziju i pohranu energije

Electroactive films for ecologically acceptable energy conversion and storage

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

098-0982904-2905

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama