izvor podataka: poirot

Naziv

Kiralni organski materijali – sintetska, strukturna i funkcionalna istraživanja

Chiral organic materials – synthetic, structural and functional research

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

098-0982904-2910

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama