izvor podataka: poirot

Naziv

Makrociklički ligandi, strukturne promjene otopina i molekularne spektroskopije

Macrocyclic ligands, structures in solutions and molecular spectroscopies

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

098-0982904-2927

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama