izvor podataka: poirot

Naziv

Mehanizmi taloženja anorganskih biokompatibilnih i srodnih materijala

Precipitation mechanisms of inorganic biocompatible and related materials

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

098-0982904-2951

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama