izvor podataka: poirot

Naziv

Povećanje transdukcije adenovirusnih vektora i otpornost stanica na citostatike

Increase of adenovirus transduction efficacy and resistance to cytostatics

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

098-0982913-2850

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama