izvor podataka: poirot

Naziv

Molekularni mehanizmi rekombinacije i popravka DNA

Molecular mechanisms of DNA recombination and repair

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

098-0982913-2862

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama