izvor podataka: poirot

Naziv

Sinteza novih biološki aktivnih derivata nukleobaza i nukleotida

Synthesis of novel biologically active nucleobase and nucleotide derivatives

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

098-0982914-2935

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama