izvor podataka: poirot

Naziv

Organizacijski procesi i optičke interakcije u kondenziranim molekulskim sistemi

Organizational processes and optical interactions in condensed molecular systems

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

098-0982915-2899

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama