izvor podataka: poirot

Naziv

Molekulska struktura i dinamika sustava s paramagnetskim česticama

Molecular structure and dynamics in systems containing paramagnetic particles

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

098-0982915-2939

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama