izvor podataka: poirot

Naziv

Amino-beta-laktami - intermedijari u sintezi biološki interesantnih spojeva

Amino-beta-Lactams - Synthons for Biologically Interesting Compounds

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

098-0982915-2948

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama