izvor podataka: poirot

Naziv

Modeliranje bioaktivnih molekula i ispitivanje njihovih svojstava i učinka

Modelling of bioactive molecules and testing of their properties and activity

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

098-0982929-2524

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama