izvor podataka: poirot

Naziv

Fundamentalne interakcije u fizici elementarnih čestica i kozmologiji

Fundamental interactions in elementary particle physics and cosmology

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

098-0982930-2864

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama