izvor podataka: poirot

Naziv

Kiralni građevni blokovi za biološki aktivne molekule. Sinteza i reaktivnost

Chiral building blocks for biological active molecules. Synthesis and reactivity

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

098-0982933-2908

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama