izvor podataka: poirot

Naziv

Međudjelovanja oblika tragova metala u vodenom okolišu

Interactions of trace metal species in an aquatic environment

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

098-0982934-2720

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama