izvor podataka: poirot

Naziv

Površinske sile na atomskoj skali u istraživanju mora i nanotehnologiji

Surface forces on atomic scale applied in marine science and nanotechnology

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

098-0982934-2744

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama