izvor podataka: poirot

Naziv

Patologija organizama iz voda u odnosu na zagađivala i akvakulturu

Pathology of aquatic organisms in relation to pollution and aquaculture

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

098-0982934-2752

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama