izvor podataka: poirot

Naziv

Procesi interakcije ionskih snopova i nanostrukture

Ion beam interactions and nanostructures

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

098-1191005-2876

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama