izvor podataka: poirot

Naziv

Fizika teških iona

Heavy-ion physics

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

098-1191005-2879

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama