izvor podataka: poirot

Naziv

Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ELA)

General Slavic Linguistic Atlas (OLA) and General European Linguistic Atlas (ELA

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

101-1012676-2671

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama