izvor podataka: poirot

Naziv

Istraživanje hrvatskih dijalekata

Research of Croatian Dialects

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

101-1012676-2675

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama