izvor podataka: poirot

Naziv

ENDEMSKA NEFROPATIJA U HRVATSKOJ, epidemiologija, dijagnostika i etiopatogeneza

ENDEMIC NEPHROPATHY IN CROATIA, epidemiology, diagnosis, etiopathogenesis

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

108-0000000-0329

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama