izvor podataka: poirot

Naziv

Genitalne infekcije humanim papiloma virusom: kliničke varijacije i DNA tipovi

The human papillomavirus genital infections: clinical variations and DNA types

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

108-0000000-3429

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama