izvor podataka: poirot

Naziv

Analiza učinka kvalitete timskoga rada na ishod zdravstvene usluge

Analysis of the quality impact of the teamwork on outcome of the health services

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

108-0000000-3519

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama