izvor podataka: poirot

Naziv

Korekcija gušenje zračenja u emisijskoj tomografiji srca

Attenuation correction in cardiac SPECT

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

108-0362214-0127

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama