izvor podataka: poirot

Naziv

Zdravlje na radu i zdravi okoliš

Health at work and healthy environment

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

108-1080316-0300

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama