izvor podataka: poirot

Naziv

Dijabetes i metabolički sindrom nakon prethodnog gestacijskog dijabetesa

Diabetes and metabolic syndrome after previous gestational diabetes

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

108-1080401-0385

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama