izvor podataka: poirot

Naziv

Epidemiološka obilježja sistemskog eritemskog lupusa u Hrvatskoj

Epidemiological features of systemic lupus erythematodes in Croatia

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

108-1081874-2419

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama