izvor podataka: poirot

Naziv

Uloga biomarkera u patofiziologiji seronegativnih spondiloartropatija

The biomarker role in the pathophysiology of seronegative spondyloarthropathies

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

108-1083107-0351

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama