izvor podataka: poirot

Naziv

Učinak BPC 157 na induciranu bilijarnu opstrukciju

Effect of BPC 157 on induced billiar obstruction

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

108-1083570-3636

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama