izvor podataka: poirot

Naziv

Kvantitativna analiza i prijenos slike u patologiji

Quantitative analysis and image transmission in pathology

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

108-1083570-3643

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama