izvor podataka: poirot

Naziv

Kompleksi željeza i biološki aktivnih liganada

Complexes of iron and biologically active ligands

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

108-1193079-3070

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama