izvor podataka: poirot

Naziv

Europeizacija hrvatske lokalne i regionalne samouprave

Europeanize of croatian local and regional selfgovernment

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

111-1111174-0985

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama