izvor podataka: poirot

Naziv

Višefunkcionalni tekstilni materijali za osobnu zaštitu

Mulifunctional human protective textile materials

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

117-1171419-1393

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama