izvor podataka: poirot

Naziv

Međudjelovanje minerala i okoliša

Interaction of minerals and environment

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

119-0000000-1158

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama