izvor podataka: poirot

Impakti i prateći geološki događaji u razvoju Dinarida

Impacts and associated geological events in evolution of Dinarides


nije evidentirano


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

119-0000000-1164

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00