izvor podataka: poirot

Naziv

Od subdukcije do današnjih jadranskih plaža: glavne promjene u razvitku Dinarida

Evolutionary Changes of the Dinarides from Subduction to Modern Adriatic Beaches

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

119-1191155-1159

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama