izvor podataka: poirot

Naziv

Međuodnos mineralnih nosača i fosfat-uklanjajućih bakterija u otpadnim vodama

Interaction of mineral carriers and phosphate-removing bacteria in wastewaters

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

119-1191155-1203

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama