izvor podataka: poirot

Naziv

Molekularni mehanizmi odgovora hrvatskih endemičnih i rijetkih biljaka na stres

Molecular responses of Croatian endemic and rare plant species to stress

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

119-1191196-1202

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama