izvor podataka: poirot

Naziv

Faktori i biljezi embriogenog potencijala i fenolnog metabolizma u biljaka

Factors and Markers for Plant Embryogenic Potential and Phenolic Metabolism

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

119-1191196-1225

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama