izvor podataka: poirot

Naziv

Geomorfološka i geoekološka istraživanja krša RH

Geomorphological and Geoecological research of Karst area in Croatia

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

119-1191306-1305

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama