izvor podataka: poirot

Naziv

Novi kompleksni spojevi i materijali-kemijski i biološki katalizatori

New complexes and materials-chemical and biological catalysts

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

119-1191342-1082

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama