izvor podataka: poirot

Reakcije organskih spojeva u čvrstom stanju: mehanizmi i supramolekulski inženje

Reactions of Organic Compounds in Solid State: Mechanisms and Supramolecular Eng


nije evidentirano


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

119-1191342-1334

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00