izvor podataka: poirot

Naziv

Reakcije organskih spojeva u čvrstom stanju: mehanizmi i supramolekulski inženje

Reactions of Organic Compounds in Solid State: Mechanisms and Supramolecular Eng

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

119-1191342-1334

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama