izvor podataka: poirot

Naziv

Električna i magnetska svojstva odabranih anorganskih i organskih materijala

Electrical and magnetic properties of selected inorganic and organic materials

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

119-1191458-1008

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama