izvor podataka: poirot

Naziv

Invazivne vrste beskralješnjaka u slatkovodnim ekosustavima Hrvatske

Invasive invertebrate species in the freshwater ecosystems in Croatia

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

119-1193080-1231

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama