izvor podataka: poirot

Naziv

Seizmičnost Hrvatske

Seismicity of Croatia

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

119-1193086-1315

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama