izvor podataka: poirot

Naziv

Dokazi biotičkih i abiotičkih promjena u fosilnim okolišima

Evidences of Biotic and Abiotic Changes in Palaeoenvironments

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

119-1951293-1162

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama