izvor podataka: poirot

Naziv

Numerička i eksperimentalna istraživanja nelinearnih mehaničkih sustava

Numerical and experimental research of non-linear mechanical systems

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

120-0362321-2198

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama